Maakunnassa ja joskus kauempanakin polkiessa kiertää usein tuttuja ja turvallisia reittejä, mutta joskus löytää uusia ja yllättäviä paikkoja, kun ajan kanssa lähtee kotinurkkia kauemmas. Tälle sivulle kokoan omaksi iloksi muutamia mieleisiä reittejä sitä mukaa, kun aika antaa myöden.

Karttaa klikkaamalla saat suurennettua kartan suuremmaksi.

     
 

VILLÄHDE-KUJALA-KARISTO 25km

VILLÄHDE-PENNALA-ORIMATTILA 45km

VILLÄHDE-AHTIALA-SEESTA-KUMIA 41km

 

 

 
     
 

VILLÄHDE-KUJALA-KARISTO

Pituus: 25km  Nousu: 533m

Henkilökohtainen "perussaunalenkki", jonka polkee mukavasti tunnissa myötä- tai vastapäivään. Ei erityisen tuuliherkkä reitti. Pääosa kevyen liikenteen väylää, noin kolmannes ajorataa. Ajoneuvoliikennettä jonkin verran.

 

 

 

Myötäpäivään poljettaessa alkumatka on kohtuullisen hyväkuntoista kevyen liikenteen väylää taajamassa. Tällä osalla myös mopot saavat käyttää kelviä. Risteäviä teitä on paljon ja varsinkin Kujalan kaatopaikan risteys on vilkkaasti liikennöity.

Kujalasta kohti Karistoa ja Kaukkaria liikutaan moottoritien vierustalla hyväkuntoisella, suhteellisen rauhallisella kelvillä. Kauppakeskus Karisman kulmilla on runsaasti liikennettä ja varovaisuus paikallaan.

Kaukkarista Ahtialaan ajetaan osittain ajoradalla, mutta pääosin kohtuukuntoisella kelvillä, jossa on kuitenkin paikoin paljon muuta liikennettä ja risteäviä katuja.

Koiskalantietä ajetaan ajoradalla lähes alusta asti alkupään kelvin ollessa varsin heikkokuntoista. Matkalla on vauhdikas alamäki, josta saa hyvän vauhdin lähes koko matkalle, kunnes loppumatkassa edessä on pitkähkö ylämäki. Osan matkaa reitti kulkee Kymijärven kauniissa rantamaisemassa.

Villähteentien vartta ajetaan jälleen kohtuullisen hyvää kelviä.

 

 
     
 

VILLÄHDE-PENNALA-ORIMATTILA

Pituus: 45km   Nousu: 1.251m

Henkilökohtainen vakiolenkki, jonka polkee mukavasti kahdessa tunnissa myötä- tai vastapäivään.

Tuuli kannattaa huomioida, koska reitti kulkee paljon peltoaukeilla. Pääosin ajetaan ajorataa, noin kolmannes kevyen liikenteen väylää. Ajoneuvoliikennettä jonkin verran.

 
 
 

Myötäpäivään kierrettäessä alkumatka on kohtuullisen hyvälaatuista kevyenliikenteen väylää taajamassa.

Lankilantietä ajetaan Pennalaan asti ajoradalla, jonka reuna-alueilla on paikoin pahoja katkoja ja halkeamia. Loivamäkinen tie kulkee pääosin kauniissa peltomaisemissa, jossa tuuli tuntuu.

Pennalasta Orimattilaan on pääosin hyväkuntoinen ja miellyttävän mäkinen kelvi. Muutamissa kohdissa on jätetty vanhaa, huonokuntoista tienpohjaa käyttöön. Muutamissa kohdissa on ajoittain vilkkaita risteyksiä ylitettävänä.

Orimattilassa reitin voi oikaista Koulutien ajorataa pitkin tai jatkaa Lahdentietä kiertoliittymään. Molemmissa tapauksissa matka jatkuu Heinämaantietä ajorataa pitkin kohti Villähdettä. Matkalla on muutama suurehko, mutta loivanousuinen mäki. Tie kulkee pääosin kauniissa peltomaisemissa. Tuuli puhaltaa melko esteettä.

Villähteentien varrella ajetaan jälleen kohtuullisen hyvää kelviä.

 

   
 
     
 

VILLÄHDE-KUMIA-SEESTA-AHTIALA

Pituus: 41km   Nousu: 1.015m

Hieman raskaampi lenkki, jonka polkee mukavasti kahdessa tunnissa myötä- tai vastapäivään.

Reitti kulkee pääosin metsän keskellä ja mäet ovat varsin jyrkkiä. Ajoradalla ajetaan reitistä noin puolet, joka on samalla mäkisin osuus. Ajoneuvoliikennettä jonkin verran.

 

 

 

 

Myötäpäivään poljettaessa alkumatka on kohtuullisen hyväkuntoista kevyen liikenteen väylää taajamassa. Tällä osalla myös mopot saavat käyttää kelviä. Risteäviä teitä on paljon ja varsinkin Kujalan kaatopaikan risteys on vilkkaasti liikennöity.

Kujalasta kohti Karistoa ja Kaukkaria liikutaan moottoritien vierustalla hyväkuntoisella, suhteellisen rauhallisella kelvillä. Kauppakeskus Karisman kulmilla on runsaasti liikennettä ja varovaisuus paikallaan.

Kaukkarista Hiekkanummeen ajetaan osittain ajoradalla, mutta pääosin kohtuukuntoisella kelvillä, jossa on kuitenkin paikoin paljon muuta liikennettä ja risteäviä katuja. Kunnaksen paloaseman kohdalla on vaihdettava  toiselle puolelle tietä ja muutaman sadan metrin jälkeen siirryttävä ajoradalle.

Seestaantiellä on muutamia vauhdikkaita laskuja ja vaativia nousuja lähestyttäessä lohilammikkoa. Kartanon ohittavan pitkän nousun puolivälissä voi usein ihailla laiduntavia lampaita. Nousun jälkeen käännytään oikealle Kumiantielle ja lasketaan pitkää loivaa mäkeä, jossa on muutamissa kohden ikäviä monttuja asfaltissa.

 

 
  Kumiantie kohti Pajulahtea on mutkainen, mäkinen ja joistain kohdin pahasti routavaurioinen.

Pajulahdentiellä alkaa kevyen liikenteen väylä vasemmalla puolella alamäessä. Liittymiä on useampia, ellei halua hukata hyvää alamäkeä ensimmäisen liittymän kohdalla. Kelvi on hyvälaatuinen. Pajulahden Urheiluopiston kohdalla kannattaa varoa kentälle kulkevia urheilijoita.

Urheiluopiston jälkeen ajetaan Iso Kukkasen ja Pikku Kukkasen välisellä kannaksella. Vasemmalle jäävällä aavulla voi pitää taukoa ja Karhusillalla ihailla kahden järven kauneutta.

Karhusillan jälkeen kannattaa kääntyä Taidekeskus Taarastiin vievälle tielle ja polkea Nastolan kirkon ohitse Kukkastielle. Heikkokuntoinen kelviä vie kohti Kukkastien ylittävää siltaa ja Kukkasen koulun pihan viertä matka jatkuu Ylätien katkoasfalttia tai ajorataa.

Vastapäivään kierrettäessä lohilammikon jälkeen on reisiä varsin rankasti koetteleva mäki!